Vi som tagit initiativ till och sjösätter Flo förlag är Nils Sundberg, redaktör och översättare, och Ingemar Nilsson, tidigare förläggare på Albert Bonniers förlag, 2244 och Wahlström och Widstrand. Kontakta oss gärna via mail eller Facebook:

info@floforlag.se
facebook.com/floforlag

Vi har i nuläget tyvärr inte möjlighet att läsa och kommentera manus men tar gärna emot tips på författarskap och texter från länderna kring Nordsjön som ni tycker att vi borde kolla upp. Vi är också tacksamma för alla typer av frågor och annan feedback rörande vår utgivning.

/ Nils Sundberg & Ingemar Nilsson – Flo förlag