Varje hav länkar samman och åtskiljer i lika hög grad – eroderar, fraktar, bär iland, för bort ifrån ursprunget. Flo förlag hämtar sin litteratur från länderna kring Nordsjön, från det oerhörda i norska vardagsögonblick och från flödet efter en brusten holländsk barriär.

Flo är en del av en tidvattenvåg. Med en liten men omutbar utgivning vill vi, i samklang med andra mindre förlag, slå ett slag för ordet i siffrornas tid. Den ängsliga knapphetens och kommersialiseringens berättelse är inte den enda i samtiden. Det finns plats för det som bär mening. Det finns plats för det som kan översättas och flöda över.

Vi som tagit initiativ till Flo förlag är Nils Sundberg, redaktör och översättare, och Ingemar Nilsson, tidigare förläggare på Albert Bonniers förlag, 2244 och Wahlström & Widstrand.