Elida Brenna Linge, Valldal, Norge

Bildkonstnären och fruktbonden Elida Brenna Linge (f. 1982) har gjort omslagsbilden till den svenska utgåvan av Tor Ulvens roman Avlösning. Linge arbetar ofta med språk och text som utgångspunkt för sina verk, och bilden till Ulven-omslaget – framtaget exklusivt för Flo förlag – är tillkommen i ett samarbete med Tor Ulvens svenska översättare. Den består av fragment från gamla släktfotografier som konstnären funnit på sin gård i norska Sunnmøre.

I sin konstnärspraktik arbetar Elida Brenna Linge överlag mycket med uppbyggnaden och nedbrytningen av olika strukturer och intresserar sig för de inneboende kvaliteterna i olika material. Nyligen deltog hon i ett samarbetsprojekt som utforskade de ljudliga aspekterna av det lokala vindfenomenet Sjella.

www.elidabrennalinge.no

Foto: Marius Simnesen