Tor Ulven

Tor Ulven (1953-1995) var en av sin generations mest betydande norska författare och har haft ett oöverskådligt inflytande på modern norsk litteratur. Efter debuten Skyggen av urfuglen, 1977, gav han ut ytterligare fyra diktsamlingar innan han övergick till att skriva prosa. Avlösning är Ulvens enda roman och det första verk av honom som i sin helhet översatts till svenska.

Tor Ulven var ljusskygg och gav bara en enda författar­intervju under sin karriär. 41 år gammal tog han sitt liv.


Foto: Lars Aarønæs

“Jag är av principiella skäl intresserad av att skriva ohövliga böcker. Böcker som oroar, kanske plågar läsaren. Det ska jag erkänna. Det finns så många platser där man kan få balsam för själen och lindring av sina plågor. Jag vill insistera på på det obehagliga med existensen i det jag skriver. Det är redan nog med morfin i omlopp […] I det så kallade…, nej inte i det så kallade, i det verkliga livet är lidandet formlöst. I den goda litteraturen får lidandet en form. Det är det helt avgörande. Konstverket ger en glädje i sig självt, som form, oavsett tematik […] Konstverket ger en illusion av ordning i kaos, även om det är kaoset man tematiserar […] Ta det här snacket om att populärkultur är en flykt, och att det skulle vara så illa. Naturligtvis är populärkulturen en verklighetsflykt. Men nog har väl folk en uppenbar rätt till att fly. Livet är ju för jävligt, självfallet är det det. Jag har all respekt för underhållningsförfattare som själva säger att de skriver kiosklitteratur. Men när man flyr in i den mest kommersiella kulturen, flyr man ifrån någonting, och inte till så väldigt mycket. I den seriösa litteraturen flyr man också till något. Därmed får man tillbaka det man flytt ifrån, i en, om inte klarlagd, så i alla fall i en ny form. Och i bästa fall kan litteraturen göra ganska mycket med sinnet, om än väldigt lite med världen.”

Tor Ulven i Vagant, 1993 (hans enda publicerade intervju under karriären)

Foto: Lars Aarønæs