Peter Højrup

Danske Peter Højrup (f. 1974) debuterade som författare 2001 med Så vil jeg hellere være en sø. Han har sedan dess gi­vit ut tre diktsamlingar och tre romaner, varav Till stranden utkom på svenska 2021 och prosadebuten Island 2024. Højrup var tidigare redaktör för den litte­rära tidskriften Banana Split och tillhörde också länge förlagskollektivet Basilisk, en av Danmarks viktigaste utgivare av översatt skönlitteratur. Højrup är själv verksam som översättare och har bland annat tolkat den kanadensiska diktaren Anne Carson.

Peter Højrups författarskap kan sägas kännetecknas av en utpräglad språklig uppmärksamhet och stor känsla för detaljerna, och hans böcker har fått översvallande kritik i dansk press.

Maila info@floforlag.se för högupplösta bilder!


Foto: Sara Galbiati

Foto: Sara Galbiati

Foto: Jasper Carlberg