Peter Højrup

Danske Peter Højrup (f. 1974) debuterade som författare 2001 med Så vil jeg hellere være en sø. Han har sedan dess gi­vit ut tre diktsamlingar och två romaner, varav Till stranden är den senaste. Højrup var tidigare redaktör för den litte­rära tidskriften Banana Split och tillhör sedan år 2000 de drivande bakom bokförlaget Basilisk, en av Danmarks viktigaste utgivare av översatt skönlitteratur. Han är även själv verksam som översättare och har bland annat tolkat den kanadensiska diktaren Anne Carson.

Peter Højrups författarskap kan sägas kännetecknas av en utpräglad språklig uppmärksamhet och stor känsla för detaljen. Hans böcker har fått översvallande kritik i dansk press, inte minst de två romanerna Island (2014) och Till stranden (2017). För Till stranden nominerades Højrup till det prestige fyllda Montanas litteraturpris, jämte bl a Caroline Albertine Minor, Lone Aburas, Naja Marie Aidt och Amalie Smith.


Foto: Jasper Carlberg