Jan Arends

Jan Arends föddes i Haag 1925, uppfostrades på ett katolskt internat och gick senare i Waldorfskola. Krigsåren i Nederländerna, med förtryck och svält, kom att påverka honom djupt. Efter avslutad skolgång försörjde han sig på en rad olika jobb. Han arbetade som tidningsbud, skomakare, hotellportier, copywriter på en reklambyrå och som betjänt hos gamla rika damer. En kort period var han också anställd på Scania i Sverige. Han debuterade som författare 1955 och fortsatte sedan att publicera dikter och berättelser där hans kamp mot psykiatriska institutioner och det medicinska etablissemanget var ett återkommande motiv. I januari 1974, två dagar innan hans Lunchpauzegedichten skulle ges ut, begick han självmord.

Keefman är Arends mest kända verk och har blivit en modern litterär klassiker i Nederländerna. Teaterpjäser, filmer och t o m en opera har producerats med detta verk som inspirationskälla. Med den svenska utgåvan av Keefman är det första gången någonsin som Arends författarskap presenteras utanför det nederländska språkområdet.


Foto: Eddy de Jongh